Těžký průmysl

Společnost Aquasome působí v následujících odvětvích:

HUTNICTVÍ

1-prumysl-1-1

 • výroba koksu a doprovodných chemických produktů
 • výroba surového železa
 • výroba a rafinace oceli
 • plynulé odlévání oceli, mědi a hliníku
 • válcování za studena a za tepla
 • povrchové úpravy galvanizací

ENERGETIKA

1-prumysl-1-2

 • jaderné elektrárny
 • uhelné elektrárny a teplárny
 • paroplynové a kogenerační elektrárny
 • geotermální teplárny

TECHNICKÉ PLYNY

1-prumysl-1-6

 • kryogenika, výroba plynů separací vzduchu

CHEMICKÁ VÝROBA

1-prumysl-1-4

 • rafinace ropy a petrochemie
 • výroba průmyslových hnojiv
 • výroba chemických specialit
 • výroba gumy a plastů
 • výroba biopaliv

PAPÍRENSTVÍ

1-prumysl-1-5

 • výroba celulózy
 • výroba papíru
 • výroba lepenky a kartónů