Na co se zaměřujeme

PŘEDÚPRAVA SUROVÉ VODY

3-aplikace-1

 • čiření, sedimentace
 • koagulační filtrace, in-line filtrace

VÝROBA DEMINERALIZOVANÉ VODY

3-aplikace-2

 • reverzní osmóza
 • ultrafiltrace a nanofiltrace

ÚPRAVA CHLADICÍ VODY

3-aplikace-8

 • průtočné systémy
 • otevřené cirkulační systémy
 • uzavřené cirkulační systémy

KONDICIONACE PAROVODNÍCH OKRUHŮ

3-aplikace-4

 • napájecí voda
 • kotelní voda
 • pára a kondenzát
 • teplovodní a horkovodní okruhy
 • geotermální systémy

ÚPRAVA PROCESNÍCH VOD

3-aplikace-5

 • systémy kontaktního chlazení
 • plynočistírenské systémy
 • hydraulická doprava popílku

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

3-aplikace-6

 • koagulace a flokulace
 • sedimentace

ZPRACOVÁNÍ KALŮ

3-aplikace-7

 • zahušťování kalů a suspenzí
 • odvodňování kalů