AQUASOME s.r.o.

Komplexní profesionální služby v oblasti
chemické úpravy průmyslových vod

AQUASOME S.R.O.

Zdroje a kvalita vody, stav technologického zařízení, provozní podmínky, ekologická omezení a investiční priority jsou pro každého průmyslového výrobce a provozovatele velmi specifické. Společnost Aquasome se proto snaží orientovat na koncové uživatele a přistupovat ke každému jednotlivému klientovi a řešení jeho konkrétních potřeb a požadavků individuálně. Profesionální přístup je základním principem práce zkušeného týmu pracovníků naší společnosti a je předpokladem pro dosažení hlavního záměru, kterým je dlouhodobě spolehlivý provoz technologického zařízení při optimálních nákladech na vodu, energie, suroviny, provozní hmoty a údržbu zařízení. Prostředkem k dosažení vysokých technických a ekonomických parametrů jsou zejména naše špičkové výrobky, efektivní servisní podpora prostřednictvím našeho týmu vysoce kvalifikovaných techniků a atraktivní ceny.